Individualni časovi Joge više nisu retkost u Beogradu. Zbog načina života u velikom gradu, hroničnog nedostatka vremena ili iz zdravstvenih razloga, nemali broj vežbača se odlučuje za ovakav vid vežbanja Joge. Pokušaću da objasnim koje prednosti i mane nosi ovakav vid vežbanja. Ali, krenimo redom.

Šta je to Individualni Čas Joge?

Individualni čas Joge, ili privatni čas Joge kako ga još zovu, je čas na kome su prisutni samo vežbač i instruktor. U daljoj prošlosti je ovakav način vežbanja Joge bio i najčešči, jer je uglavnom predstavljao obuku učenika (vežbača) od strane učitelja. Sa popularisanjem Joge i probojom na Zapad, grupni časovi postaju dominantni vid vežbanja, ali to nikako ne znači da se individualni časovi gube.

Složićemo se da je svaki čovek drugačiji i da ima drugačije potrebe. Jedno od važnih Joga načela je i stanovište da jedan način vežbanja neće biti podjednako efikasan za sve ljude, već se naglašava postojanje različitog pristupa različitim ljudima. Individualni Joga časovi su potpuno u skladu sa tim načelom.

Prednosti Individualnih Joga Časova

Pre svega indivudualni časovi su tako isplanirani da su prilagođeni potrebama vežbača. Drugim rečima, program asana, vežbi disanja i relaksacije je osmišljen tako da što efikasnije deluje na identifikovani problem ili potrebu vežbača, pa su i pozitivni efekti izraženiji i brži.

Rad jedan na jedan po pravilu donosi brži prenos znanja sa instruktora na vežbača i samim tim brže učenje i napredovanje. Vežbač je stalno pod budnim okom instruktora i biva odmah korigovan ukoliko nešto ne radi pravilno. Lakše i brže se vežbaču sugeriše da proba varijaciju neke asane ukoliko se uoči da je prethodna asana problematična za izvođenje. To sve ima i vrlo važan efekat da se minimizira mogućnost povrede.

Ovakav vid vežbanja je naročito pogodan za vežbače sa ozbiljnijim zdravstvenim problemima kao što su hronične bolesti, povrede kičme, kolena, vrata itd. U takvim slučajevima regularni grupni časovi mogu biti neadekvatni i suviše zahtevni, pa je daleko prihvatljiviji program vežbanja koji se zasniva na jednostavnijim asanama prilagođenim trenutnom stanju vežbača. Kako se celokupno stanje vežbača popravlja mogu se postepeno, tokom vremena, uvoditi zahtevnije asane ili se vežbač može pridružiti grupnim Joga časovima.

U današnje vreme mnogi ljudi sve teže izlaze na kraj sa stresom i posledicama koje on nosi. Individualni Joga časovi mogu biti tako osmišljeni da prvenstveno deluju na ublažavanje posledica stresa, a dužim i upornim vežbanjem dovode i do promene pogleda na svet oko nas i našeg mesta u njemu.

Individualni program vežbanja treba biti prilagođen tipu ličnosti vežbača. Ayurveda, drevna Jogička tradicija isceljivanja i zaštite zdravlja, definiše tri osnovna tipa ličnosti. Ljudi su najčešće mešavina tri osnovna tipa u određenom odnosu, pri čemu je jedan tip dominantan. Tipovi ličnosti se određuju na osnovu opšte konstitucije, izgleda, metabolizma, mentalnih faktora, itd. U idealnom slučaju program vežbanja Joge je tako osmišljen da umanjuje negativne efekte dominantnog tipa ličnosti i na taj način dovodi celokupno psihofizičko stanje vežbača u balans. Razumljivo, takav program vežbanja Joge se pravi za svakog vežbača posebno.

Često su neki vežbači toliko zauzeti svakodnevnim aktivnostima da za vežbanje mogu da odvoje tačno određeni deo dana, recimo rano ujutru ili u toku radnog vremena. Privatni časovi su po svojoj prirodi vrlo fleksibilni i odlično su rešenje za takve situacije.

Nekada i vreme potrebno za odlazak i povratak sa grupnog časa Joge predstavlja izgubljeno vreme za neke vežbače, pa oni insistiraju na vežbanju u njihovom prostoru. Sa druge strane, zdravstveno stanje nekih vežbača može biti takvo da je svaki izlazak iz stana problematičan. Opet, privatni časovi su i ovde vrlo dobro rešenje.

Mane Individualnih Joga Časova

Najočiglednija mana je cena. Jednostavno, ovakav način vežbanja je znatno skuplji od regularnih grupnih časova. Okvirni pregled cena grupnih i individualnih Joga časova u Beogradu možete pogledati u našem tekstu Cena Joga Časova u Beogradu.

Drugi nedostatak bi bio izostanak socijalne komponente koju nose grupni Joga časovi. Na samom času Joge nema razgovora, tada se svako „druži“ sa svojim telom i dahom, ali taj kratak period pre i posle časa koji ljudi provedu zajedno dosta znači i ljudi se brzo naviknu jedni na druge.

Često grupa zna da dodatno motiviše vežbača i da ga povuče da brže napreduje. Ovde ne mislim na takmičenje, jer u Jogi nema takmičenja, već na jasan osećaj da svi oko vas vredno rade i maksimalno se trude, pa je onda i vama neprijatno da se ponašate drugačije.

Kada se Posebno Preporučuju Individualni Časovi Joge?

Odgovor na pitanje da li su individualni časovi Joge pravo rešenje za vas morate dati sami, ali ovde bih naglasio neke od situacija u kojima se posebno preporučuju individualni časovi.

Kao što je već istaknuto, celokupno psihofizičko stanje vežbača može biti takvo da je vežbanje u grupi neadekvatno i tada treba ozbiljno razmisliti o privatnim časovima. Ovde bih uključio i oporavak sportista posle povrede. Vežbanje će biti bezbednije, a napredak brži i efikasniji. Kada se stanje vežbača popravi može se preći na grupne časove.

Ukoliko vam je iz bilo kog razloga neprijatno da počnete sa vežbanjem Joge u grupi, razmotrite individualne časove. Posle nekoliko individualnih časova već ćete imati dosta dobru sliku šta je to Joga, brže ćete naučiti osnovne principe vežbanja i prelazak na vežbanje u grupi više neće biti neprijatno.

Vežbači koji su posebno zainteresovani da napreduju u Jogi i žele da nauče više od programa koji se praktikuje na regularnim grupnim časovima, mogu kombinovati grupne sa privatnim Joga časovima. Najbolje je da tema privatnih časova bude unapred dogovorena sa instruktorom. Takav čas, na primer, može biti odlična prilika da se na bezbedan način istraže i usvoje neki od zahtevnijih Joga položaja.

Ponekad se javi zahtev od strane vežbača da se radi u maloj grupi od dva, ređe tri vežbača. Mala grupa i dalje daje instruktoru prostora da prilagodi čas potrebama vežbača, a vežbači imaju dodatni benefit da se cena po osobi smanjuje.

Nadam se da vam je ovaj tekst malo približio pojam individualnih časova joge. Kakvo je vaše mišljenje o ovakvom načinu vežbanja? Da li ste već imali prilike da prisustvujete individualnom času i, ako jeste, kakve utiske nosite sa njega? Da li u budućnosti planirate da uzmete neki individualni čas joge? Slobodno izrazite svoje mišljenje u komentarima.