Kada ljudima koji već vežbaju Jogu pomenemo termin disanje u jogi ili puno jogičko disanje, njihova prva asocijacija najčešće bude Ujjayi (uđaji) disanje. Ujjayi disanje je tehnika koja je neodvojiva od aktivnosti koje se praktikuju tokom vežbanja Hatha Joge. Ova tehnika je prisutna sve vreme vežbanja asana, a prisutna je i pri izvođenju najznačajnijih vrsta pranayame.

Od fundamentalnog je značaja da se što pre, na samom početku praktikovanja Joge, počne sa učenjem, odnosno nauči, ova tehnika disanja i da se kasnije primenjuje tokom vežbanja. Posle izvesnog vremena, ovo disanje postaje sastavni i neraskidivi deo naše Joga prakse.

U ovom tekstu ćemo opisati kako se izvodi Ujjayi disanje i koje su najvažnije koristi ovog načina disanja. Na kraju ćemo ukratko objasniti i dve škole, odnosno dva pristupa disanju.

Šta znači Ujjayi?

Ujjayi disanje ili Ujjayi paranayama se može prevesti kao „pobedničko disanje“. Reč Ujjayi potiče od dve korene reči, Uj što znači „na gore“, i Jayi što znači „pobednik“. To je tehnika disanja koja pomaže umu da postane miran i da se pobednički uzdigne iznad njegove obično nemirne prirode. Uyyaji disanje je osnovna tehnika panayame iz koje proizilazi većina ostalih.

Kako se izvodi Ujjayi disanje?

Ujjayi disanje nije teško naučiti. Ono se izvodi tako što se glotis (gornji otvor grkljana) lagano stegne delimičnim zatvaranjem epiglotisa. Epiglotis je poklopac u grlu koji je zatvoren kada gutamo, a otvoren kada dišemo. Zbog ovog sužavanja prolaza vazduhu koji udišemo i izdišemo čuje se karakterističan zvuk, sličan zvuku mora i okeana.

Ukoliko je potrebno, pri usvajanju Ujjayi disanja može se primeniti i sledeća vežba. Otvorenih usta nežno i meko izgovaramo slog „Ha“. To radimo tako da produžavamo taj slog tako da se izgovara „Haaaaaaaaa“. Dok to radimo možemo osetiti nežnu vibraciju vazduha u zadnjem delu grla. To je zvuk sličan zvuku okeana koji možemo čuti u školjki.

Nastavimo da proizvodimo ovaj zvuk ne samo pri izdahu, već i tokom udaha. Na ovaj način možemo napraviti nekoliko desetina udaha i izdaha, a onda zatvorimo usta i nastavimo da pravimo isti nežan, produžen i dubok zvuk, ali sada dišući kroz nos. Primetićemo da je to lakše kada izdišemo, ali je takođe moguće i kada udišemo. Nozdrve su opuštene i pasivne, ne uvlačimo vazduh tako što širimo nozdrve, već vazduh nežno povlačimo sa dna grla.

Jednom kada naučimo da izvodimo Ujjayi disanje nastavljamo da dišemo na taj način u svim asanama. Neki ljudi odmah usvoje ovaj način disanja, a nekima je potrebno izvesno vreme i nešto duža vežba. U svakom slučaju, budite uporni i vežbajte dok ne usvojite Ujjayi disanje, jer se vežbanje Joge bez njega ne može zamisliti.

Koristi Ujjayi disanja

Koristi od primenjivanja Ujjayi disanja su višestruke. U nastavku ćemo objasniti one najvažnije.

Sužavanjem prirodnog prolaza vazduha omogućava nam da razvijemo finu kontrolu količine vazduha koji udiđemo i izdišemo. Iz toga sledi da ćemo vrlo lako biti u stanju da značajno produžavamo i produbljujemo udah i izdah. Setimo se da smo u prethodnom tekstu Puno Jogičko Disanje rekli da u Jogi dišemo sporo i duboko, a Ujjayi disanje nam u tome nesebično asistira.

Pri Ujjayi disanju dolazi do jačanja pluća i dijafragme pošto oni sada moraju jače da vuku vazduh zbog otpora u grlu. To nam daje dodatnu snagu i pomaže da se ne umorimo lako. Jednom kada naučimo i usvojimo Ujjayi disanje, tada nećemo želeti da tokom vežbanja Joge dišemo na bilo koji drugi način.

Zvuk koji proizvodi Ujjayi disanje prirodno nam drži pažnju na dahu. Slušanje sopstvenog disanja skreće pažnju ka unutra i odvlači je od spoljnih zvukova. Na taj način se ostvaruje stanje Pratyahare. Prathyahara (Pratjahara) je peti stepen Raja Joge (radža joga – kraljevska Joga) i predstavlja povlačenje čula iz spoljnjeg sveta, odnosno povlačenje unutra. To poboljšava koncentraciju, ne dozvoljava umu da luta za mislima, da analizira i vodi neki unutrašnji dijalog i polako uvodi u meditaciju.

Ujjayi disanje nam omogućava da lako uskladimo dah i pokret. U Jogi se, dok zauzimamo asane, uvek trudimo da uskladimo dah i pokret. Prvo kreće udah, pa onda pokret koji prati udah, a potom kreće izdah i za njim pokret koji prati izdah. Ujjayi dah je uvek tu da nas podseti na odgovarajući pokret, kao i da nas opomene da ne radimo mehanički.

Ujjayi dah je odličan pokazatelj da li smo preterali u vežbanju. Dok god uspevamo da održavamo ravnomeran i dubok Ujjayi dah znači da je sve u redu. Znaćemo da smo preterali kada više ne budemo mogli da dišemo Ujjayi, i tada treba da izađemo iz trenutne asane (ili neke njene varijacije) i da se malo odmorimo pokušavajući da uspostavimo ravnomeran Ujjayi dah.

Tokom vežbanja zahtevnijih asana normalno je da se umorimo i da se poveća broj otkucaja srca kao i da disanje postane nešto brže i snažnije (pri čemu je ono i dalje Ujjayi disanje). Tokom odmora koji sledi posle neke zahtevnije asane, pažnju odmah usmeravamo na Ujjayi disanje, trudimo se da produžimo izdah da bi za njim sledio dubok udah. Tada možemo primetiti kako Ujjayi disanje vrlo brzo vraća broj otkucaja srca u normalu, a sam ritam disanja ponovo postaje ravnomeran.

Dve škole disanja

Postoje dva pristupa, odnosno dve škole disanja u Jogi. Oba pristupa porazumevaju Ujjayi disanje i oba pristupa zagovaraju puno jogičko disanje. Razlika se ogleda u tehnici, odnosno redosledu kojim se pluća pune vazduhom.

Severno indijska škola (Rišikeš škola) naglasak stavlja na abdominalno, odnosno dijafragmalno disanje. Konkretno, pri udahu se prvo dešava abdominalno odnosno dijafragmalno disanje pri kome se opusti andomen i dijafragma maksimalno spusti. Spolja gledano to izgleda kao da smo izbacili stomak. Zatim se prelazi na srednje grudno disanje i na kraju se dešava i klavikularno disanje. Izdah ide istim redom kao i kada smo udisali. Ova tehnika disanja ima više sedativni efekat i nije baš idealna za vežbačke Joga stilove.

Južno indijska škola naglasak stavlja na srednje grudno disanje koje se još zove i atletsko disanje. Konkretno, pri udahu se prvo dešava srednje grudno, a tek potom abdominalno, odnosno dijafragmalno disanje. Pri izdahu se prvo prazni abdomen, zatim srednji deo grudi i na kraju se prazne i vrhovi pluća (klavikularno disanje). Ova tehnika disanja utiče na to da se kičma isteže i leđa ispravljaju, odnosno ima uticaja na samu statiku tela. Ovim načinom disanja se podstiče srednje grudno disanje koje je energetski najjače disanje što je jako korisno tokom vežbanja asana.

Obe škole, odnosno oba pristupa su ispravni i od samog vežbača i njegovih ciljeva u Jogi zavisi koji će usvojiti. Možete na početku eksperimentisati sa oba stila da biste osetili razliku.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom približili tehniku Ujjayi disanja i da smo vas motivisali da ga, ukoliko ga već ne primenjujete, što pre usvojite. Radi kompletnosti izlaganja o disanju, pogledajte i tekst Puno Jogičko Disanje.

* U pisanju ovog teksta korišćen je materijal sa Kursa za Obuku Joga Instruktora Vidya Yoga škole Dragana Lončara. Takođe, korišćena je i knjiga The Heart of Yoga autora T.K.V. Desikachar, The Spirit and Practice of Moving Into Stillness autora Erich Schiffmann kao i Structural Yoga Therapy autora Mukunda Stiles.