Po tradicionalnoj kineskoj filozofiji, yin i yang su fundamentalni koncepti koji opisuju sile koje su suprotstavljene, ali međusobno povezane. Jin i jang predstavljaju komplementarne aspekte postojanja koje su ključne za razumevanje prirode univerzuma i njegovih različitih fenomena.

Jin i jang koncept potiču iz kineske kosmologije, koja smatra da univerzum nastaje iz prvobitnog haosa koji se sastojala od materijalne energije. Ova energija se postepeno organizuje u cikluse jina i janga, pružajući potencijal za razvoj predmeta, događaja i oblika života.

Jin i jang po tradicionalnoj kineskog filozofiji

JIN je ženski princip, pasivnost, aspekti postojanja koji se tiču primanja. Povezuje se sa kvalitetima kao što su tama, hladnoća, mirovanje, intuicija, introspekcija i odmor. Jin je simbolički predstavljen kao tamna površina u jin-jang simbolu.

JANG predstavlja muški princip, aktivnost, asertivne aspekte postojanja. Vezuje se sa kvalitete kao što su svetlost, toplota, pokret, vitalnost, ekspanzija i fokus ka spolja. Jang se simbolički predstavlja kao svetla površina na jin-jang simbolu.

Jin i jang nisu suprotstavljene sile u dualističkom smislu već radije komplementarne i međusobno zavisne. Ne postoje nezavisno već samo u odnosu jedna s drugom. Ovaj koncept kaže da u svakom jinu ima seme janga, a da u svakom jangu ima seme jina, što se simbolizuje malim tačkama u okviru svakog polja jin-jang simbola.
Smatra se da je međusobni ples i ravnoteža između jina i janga ključan za harmoniju i ravnotežu svih aspekata života, uključujući prirodu, zdravlje, međuljudske odnose i lično dobrostanje. Filozofija jina i janga se proteže i van kineske kosmologije i uticala je na različita polja kineske kulture, medicine, borilačkih veština, kao i na druge discipline.

Kakve veze imaju jin i jang sa praksom jin joge

Vežbanje jin joge je tesno povezano sa konceptom jina i janga, na različite načine. Jin joga sadrži principe jina i janga kako bi se stvorila ravnoteža i harmonična praksa koja ima pozitivne uticaje na telo, um i na energetski sistem.

Evo kakve veze jin i jang imaju sa jin jogom:

Ravnoteža između jin i jang kvaliteta

Jin joga za cilj ima postizanje ravnoteže između jin i jang kvaliteta u telu i umu. U jin jogi su naglašeni aspekti pasivnosti i primanja. U asanama se ostaje duže, obično tri do pet minuta duže, što omogućava duboku i introspektivnu praksu. Ove poze u kojima se ostaje duže kultivišu jin kvalitete mira, prepuštanja i relaksacije. S druge strane, snaga, stabilnost i napor su minimizirani kod jin joge, što je čini drugačijom od drugih, aktivnijih stilova joge.

Komplementarna priroda

Jin i jang su komplementarne sile, a jin joga prepoznaje međusobnu zavisnost ovih energija. Jin joga dopunjava dinamičnije i aktivnije vrste joge, kao što su na primer vinyasa i power joga. Vežbanjem jin i jang praksi, vežbači mogu da iskuse holistički aspekt joge, koji se odražava na njihovo fizičko, energetsko i mentalno zdravlje. Ravnoteža između jin i jang principa pomaže da se stvori harmonija i ravnoteža u telu i u umu.

Jin i jang meridijani

Kod jin joge su poze osmišljene tako da stimulišu i ciljaju na specifične energetske puteve koji se, po tradicionalnoj kineskoj medicini, zovu meridijani. Ovi meridijani su povezani i sa jin i sa jang energijama u telu. Uticajem na ove meridijane, jin joga ima za cilj da povrati ravnotežu u protok energije (Qi) kroz celo telo i da tako poboljša celokupno stanje organizma.

Osnovni principi i karakteristike jin joge

Osnovni principi i karakteristike jin joge sežu u drevnu kinesku medicinu i principe Taoizma. Jin joga naglašava sledeće ključne principe:

 1. Uticaj taoizma: Jin joga vuče inspiraciju iz taoističke filozofije, koja uvažava međusobnu povezanost i cikličnu prirodu života. Ova vrsta joge prihvata koncept jina i janga, to jest komplementarne sile koje postoje u svemu. Jin joga nastoji da nađe balans i harmoniju tako što ugrađuje jin i jang kvalitete u telo i um.
 2. Za razliku od aktivnijih stilova joge, jin joga podrazumeva zadržavanje u pozama izvestan produženi period, obično tri do pet minuta, čak i duže (ili onoliko koliko nam dozvoljava trajanje časa). Ovo produženo zadržavanje omogućava telu da se opusti i cilja na duboko vezivno tkivo, kao što su ligamenti, tetive i fascija. Jin joga promoviše spor i istrajan pristup i pruža nežno i duboko istezanje.
 3. Praktikovanje svesne pažnje (mindfulness) i mirovanje: Jin joga naglašava svesnu pažnju i fokus ka unutra. Ova vrsta joge podstiče vežbače da posmatraju svoja čula, misli i emocije bez osuđivanja. Time što se poze drže u izraženom mirovanju, vežbači imaju mogućnost da razviju svest o sebi, da istražuju svoj unutrašnji pejsaž i da neguju osećaj smirenosti i prisutnosti.
 4. Ciljanje na energetske puteve: Jin joga usklađena sa konceptom meridijana kod tradicionalne kineske medicine. Za ove energetske putevi, poznate i kao “Qi” kanali, se veruje da prenose vitalnu energiju kroz telo. Kod jin joge, specifične poze su osmišljene tako da ciljaju na ove meridijane, omogućavajući da se otklone sve blokade kako bi energija neometano tekla.
 5. Blagost i prepuštanje: Kod jin joge postoji naglasak na blagost i prepuštanje. Kod jin joge nema toliko težnje za perfekcijom ili istrajavanje kroz neprijatnost. Vežbači se, u jin jogi, podržavaju da pronađu svoju granicu unutar neke poze i da dozvole telu da omekša i popusti. Ovaj blagi pristup neguje samo-saosećanje, prihvatanje i sposobnost da se sluša mudrost tela.
 6. Pojedinačno prilagođen pristup: Jin joga uvažava da je svačije telo jedinstveno u pogledu pojedinačnih razlika. Kod jin joge se vežbači podstiču da prilagode položaj tako što će koristiti rekvizite, kao što su jastučići, ćebad ili blokove, kako bi pružili sebi udobnost i poravnanje. Zato je jin joga prilagodljiva i pristupačna ljudima različitih godišta, stepena fizičke spreme ili tipova tela.

Ovim fundamentalnim principima jin joga nudi vežbačima praksu koja kombinuje fizičke, energetske i meditativne aspekte. Pruža mogućnost za duboko istezanje, otpuštanje napetosti, uravnotežuje energiju i omogućava sagledavanje unutrašnjeg sveta.

 

snaga jin joge

Komplementarni odnos između jin i jang kvaliteta u praksi jin joge

Kod jin joge komplementarni odnos između jin i jang kvaliteta je ključni aspekt koji pomaže da se stvori ravnoteža i harmonija u telu i umu.

Da objasnimo kako se taj komplementarni odnos prikazuje kod jin joge.

Jin kvaliteti

Jin kvaliteti se karakterišu kao mirovanje, blagost, prepuštanje i introspekcija. Kod jin joge se ovi kvaliteti primenjuju kroz duže zadržavanje u pozama, opuštanje i pasivni pristup. Ova praksa joge se fokusira na duboko konektivno tkivo, promoviše se fleksibilnost, neguju se aspekti tela koji se tiču primanja i ženskog principa uopšte. Jin kvaliteti podstiču osećaj uzemljenosti, unutrašnje refleksije i prihvatanja onoga što jeste.

Jang kvaliteti

Jang kvaliteti, s druge strane, predstavljaju pokret, snagu i aktivnost. Iako je jin joga pasivnija, jang kvaliteti su ugrađeni u ovu praksu putem pažljivih tranzicija, suptilnih prilagođavanja i angažovanja mišića za stabilnost i poravnjanje. Ovi dinamički elementi daju aktivni i energični aspekt ovoj praksi. Jang kvaliteti podržavaju integritet tela i pružaju ravnotežu blagosti i mirnoći jina.

Ravnoteža jina i janga

Jin joga ima za cilj da pronađe ravnotežu i harmoniju tako što ugrađuje jin i jang kvalitete u praksu. Zadržavanjem u pozama duži period jin joga kultiviše jin kvalitete smiraja, prepuštanja i introspekcije. Ovo omogućava duboko istezanje konektivnog tkiva i stimuliše protok energije (Qi) duž meridijana. Ipak, jin joga ima elemente i jang principa, putem promišljenih pokreta, tranzicije i angažovanja mišića kako bi se postigla stabilnost, ostvario ispravan položaj i stekao osećaj prirodnog toka prilikom vežbanja.

Jin-jang u izboru poza

Sekvence jin joge (asane koje čine čas) se često osmišljavaju tako da predstavljaju ravnotežu između jin i jang poza. Jin poze ciljaju na duboko konektivno tkivo i drže se duže, dok su jang poze često aktivni pokreti i angažovanje mišića. Izbor i redosled poza u sekvenci treba da postigne harmonično uzajamno delovanje između aspekata “primanja” i aktivnog principa, čime se podstiče holističko iskustvo i osećaj sveukupne telesne i duševne ravnoteže.

Unutrašnja harmonija i osećaj celovitosti

Komplementarni odnos između jin i jang kvaliteta u praksi jin joge zalazi dalje od fizičkog aspekta. Taj uticaj se prenosi na energetsku, emocionalnu i mentalnu dimenziju i dovodi do osećaja unutrašnje ravnoteže i celovitosti. Integracijom oba kvaliteta – jin i jang, praktičari uvode ravnotežu između napora i prepuštanja, snage i blagosti, mirovanja i kretanja. Ta ravnoteža podržava integraciju uma, tela i duha, pružajući dublji osećaj dobrostanja i jedinstva.

Pozitivni uticaji jin joge na telo i um

Jin joga nudi brojne korisne uticaje na telo, od kojih su neke:

 • Povećana fleksibilnost
 • Poboljšanje cirkulacije
 • Unapređuje zdravlje zglobova
 • Povećan opseg pokreta
 • Smanjenje stresa i opuštanjeRavnoteža protoka energije

Koristi jin joge po mentalno i emocionalno zdravlje:

Vežbanje bilo koje vrste joge pomaže našem umu i duši, jednako kao i telu, a jin joga ima dodatne dobrobiti po mentalno i emocionalno zdravlje:

 • Smanjenje stresa
 • Emocionalna regulacija
 • Poboljšavanje kognitivnih sposobnosti
 • Razvijanje svesne pažnje, tj. “mindfulness”
 • Unapređenje kvaliteta strukture mozga i moždanih funkcija

Važno je da napomenemo da pozitivan uticaj jin joge varira od osobe do osobe, kao i da je redovno vežbanje ključno kako bismo iskusili ove pozitivne efekte. Ono što je takođe važno je da vežbate sa iskusnim instruktorom koji znalački bira asane za čas, a ume i da ih prilagodi trenutnom energetskom potencijalu grupe.

Iskustva vežbača jin joge

Uopštena iskustva vežbača koji su uvideli transformativnu snagu jin joge odslikavaju uticaj jin joge na lični razvoj, opšte dobrostanje i samo-otkrovenje. Koje su dobiti primetili vežbači jin joge?

Povećana svesnost o sebi

Mnogi vežbači jin joge prijavljuju povećan osećaj svesti o sebi, kroz praksu jin joge. Time što se duže zadržavamo u položaju u prilici smo da posmatramo svoja čula, misli, pojavljivanje emocija – to nam omogućava dublje razumevanje svog tela, uma i unutrašnjih iskustava. Ovako povećana samosvest vodi ka boljem prihvatanju sebe, nudi više saosećanja za sebe i dovodi do samootkrovenja.

Emocionalno isceljenje i otklanjanje stresa

Introspektivna priroda jin joge i fokus na prepuštanje i obustavljanje loših misli i briga, pruža bezbedno mesto za emocionalno isceljenje i otklanjanje stresa. Time što dozvoljavamo da neke emocije isplivaju i da budu prihvaćene, tokom vežbanja, za neke ljude ima snagu otpuštanja, isceljenja i donosi veliki unutrašnji mir. Praksa jin joge zato može da bude idealni alat za upravljanje stresom, anksioznošću i emocionalnim problemima.

Fizičko ozdravljenje i oporavak

Nežne i pasivne asane jin joge mogu da budu posebno korisne onima koji se oporavljaju od fizičkih povreda, hroničnih bolova ili bolesti. Duže zadržavanje u pozama pomaže da se poveća cirkulacija, ubrza isceljenje i da se vrati ravnoteža u telu. Mnogi vežbači kažu da su iskusili poboljšanu fleksibilnost, mobilnost zglobova i pozitivan uticaj na celokupno zdravlje, putem redovnog praktikovanja jin joge.

Negovanje strpljenja i prihvatanja

Spori ritam jin joge podržava vežbače da neguju strpljenje, prihvatanje i neosuđivanje. Kako se duže zadržavaju u pozama, vežbači uče da posmatraju svoja čula sa smirenošću i razvijaju strpljenje, prihvatanje i rezilijentnost, ne samo na joga prostirci već i u svakodnevnom životu.

Duboko opuštanje i okrepljujuće dejstvo

Jin joga nudi mogućnost za duboku relaksaciju i okrepljenje. Time što jin joga stvara sredinu koja podržava i neguje um i telo, vežbači ulaze u duboko opuštanje i oporavak. Praksa jin joge poboljšava san, smanjuje umor i daje veću vitalnost.

Zaključak

U jin jogi međusobna veza između jin i jang principa stvara holistički pristup praksi kao i prostor za istraživanje samog sebe, okrepljenje i energetsku ravnotežu. Time jin joga ne samo da ne gubi ništa zato što je blaža i mirnija, naprotiv, ona predstavlja sveobuhvatnu i harmoničnu joga praksu.

Jin joga je sjajan način da poboljšate svoju fleksibilnost, smanjite stres i anksioznost, produžite ligamente i tetive i uravnotežite energiju. Posebno je vredna za sve nas koji smo hronično zauzeti i umorni.

Jin jogu često praktikujemo u našem studiju. Vođstvo obezbeđuje kvalifikovani instruktor kroz seriju poza koje će vam pomoći da se opustite, okrepite i revitalizujete telo i um.

Kontaktirajte nas i saznajte više o planu časova na kojima se vežba jin joga.