Kada pomislimo na odmor i relaksaciju, mi obično zamislimo scenario u kome sedimo ili ležimo i čitamo neku knjigu, gledamo TV ili pijuckamo neko piće. Ili možda pomislimo na dug san kao sredstvo koje vodi potpunom odmoru i relaksaciji. Međutim, posebna tehnika Joge zvana Joga Nidra ima daleko dublje efekte kako na samo opuštanje i relaksaciju, tako i na restrukturiranje čitave ličnosti. Ovaj tekst će pokušati da objasni šta je to Joga Nidra, iz kojih faza se sastoji, koje koristi donosi ljudima koji je vežbaju, a objasniće i primere primene Joga Nidre na neke životne aktivnosti.

Uvod

Joga Nidra ili “jogičko spavanje“ je tehnika koja potiče iz drevnih tantričkih tradicija. Sadašnju formu Joga Nidre je uobličio Svami Satjananda proučavajući i primenjujući vežbe opisane u tantričkim spisima. Takva forma Joga Nidre je prilagođena ljudima svih religija i kultura.

Joga Nidra i moždani talasi

Moždani talasi su mera aktivnosti mozga. Frekvencija moždanih talasa se razlikuje tokom budnog stanja i tokom stanja sna i možemo razlikovati sledeće tipove moždanih talasa:

 • Beta talasi – predstavljaju budno stanje i frekvencija moždanih talasa u tom stanju je od 13 do 20 Hz.
 • Alfa talasi – predstavljaju takozvano hipnagogno stanje svesti ili fazu odmora i frekvencija moždanih talasa u ovom stanju je od 8 do 12 Hz.
 • Teta talasi – predstavljaju stanje snova sa frekvencijom moždanih talasa od 4 do 7 Hz.
 • Delta talasi – predstavljaju stanje dubokog sna ili kome i frekvencija moždanih talasa u ovom stanju se kreće od 0 do 4 Hz.

U Joga Nidri se trudimo da produžavamo hipnagogno stanje svesti, odnosno stanje u kome su dominantni Alfa moždani talasi. U ovoj fazi smo još uvek budni, telo je opušteno, disanje i rad srca su blago usporeni i um pokušava da sklizne u dublje nivoe sna. Jednostavno, tokom trajanja vežbe Joga Nidra, naši moždani talasi osciliraju između Beta i Teta talasa, odnosno mi osciliramo između budnog stanja i stanja sna. To je ono stanje pospanosti i dremeža pre nego što utonemo u san.

Tehnika Joga Nidre

Puna tehnika Joga Nidre se sastoji iz nekoliko faza od kojih su najznačajnije sledeće tri :

 • Fizička relaksacija
 • Emotivna relaksacija
 • Mentalna relaksacija

Fizička relaksacija

Fizičkom relaksacijom se ublažava i otklanja fizička napetost, odnosno mišićna, nervna i endokrina napetost. Tokom ove faze dolazi do opuštanja i pročišćavanja nervnih, senzornih i motornih puteva.
Izvodi se posle uvodnih instrukcija opuštanja i zasniva se na kruženju svesti po pojedinim delovima tela. Vežbač samo prati glasovne instrukcije instruktora, bez bilo kakvog prosuđivanja ili analiziranja. Sva čula osim čula sluha su povučena. Svest kruži sa jednog dela tela na drugi i pri tome dolazi do opuštanja tih delova tela. Pri ovom kruženju svesti bitno je pratiti predefinisani redosled kako bi se stimulisale tačno određene tačke u kori debelog mozga koje odgovaraju pomenutim delovima tela. Brzina kruženja svesti može da varira od instruktora do instruktora. Neki preferiraju brz prelazak sa jednog na drugi deo tela, dok drugi insistiraju na određenom zadržavanju pažnje na izgovorenim delovima tela.

Fizička relaksacija je deo Joga Nidre koji se najčešće izvodi u Joga studijima. Obično su časovi Joge jasno vremenski ograničeni, tako da ne ostaje dovoljno vremena za izvođenje pune Joga Nidre.

Emotivna relaksacija

Emotivna relaksacija je relaksacija kojom se uklanja emotivna napetost. Zasniva se na svesnom i opuštenom svedočenju opozitnih emocionalnih reakcija. Njenom primenom se harmonizuju obe moždane hemisfere. Izazivanjem suprotnih osećanja postižu se sledeći efekti:

 • Razvija se sposobnost mirnog svedočenja konfliktnih i opozitnih emocionalnih reakcija.
 • Postajemo zrelije ličnosti i razvijamo neprijanjajući pogled na život.
 • Razvijamo osećaj harmoničnosti između naših unutrašnjih osećanja i našeg okruženja.

Ova faza se izvodi tako što instruktor sugeriše vežbačima da zamisle da se nalaze u opozitnim situacijama, kao što su sreća i tuga, zadovoljstvo i bol, hladnoća i toplota, težina i lakoća. Intenzitet se pojačava do nivoa saturacije, a potom se ide na suprotno osećanje, opet do nivoa saturacije.

Redovnim vežbanjem, mi se pripremamo i navikavamo na krupne promene koje nam život pre ili kasnije donosi, smanjujemo našu vezanost za ugodnostima i frustraciju prouzrokovanu negativnim događajima i uslovima života. Postajem rezistentni i stičemo viši nivo zrelosti.

Mentalna relaksacija

Mentalna relaksacijom utičemo na nesređenost na mentalnom planu, na haotičnost u mislima. Cilj mentalne relaksacije je oslobađanje podsvesnih i nesvesnih utisaka kako bi oni mogli biti integrisani u svesti i kako bi neutralisali njihovo negativno delovanje na našu ličnost. To se postiže vizuelizacijom simbola, a simboli služe kao katalizatori za provociranje reakcija nesvesnih delova uma. Sva naša, i ne samo naša, iskustva su zapisana u nesvesnom. Ona su zapisana kao simboli, geometrijske figure, zvuci, boje. U normalnom stanju mi nemamo pristup nesvesnom jer naša svest nije povezana sa simbolima i informacijama sadržanim u njima. Međutim, buđenjem simbola za vreme duboke relaksacije premošćava se praznina svesti između budnog i nesvesnog stanja.

Ova faza se izvodi tako što instruktor sugeriše vežbačima da vizuelizuju određene simbole. Simboli mogu biti prilagođeni vežbaču, odnosno grupi, a mogu biti i univerzalni. Vežbač ima punu slobodu i kreativnost da vizuelizuje izgovoreni simbol, pri čemu bi trebalo da zamišljeni simbol bude veliki, poželjno je da bude u dinamičnoj formi, odnosno da bude vizuelizovan kako se pokreće. Cilj je zadržati simbol u svesti što duže, kako bi nam se informacija koju nosi simbol otvorila.

Odluka ili Sankalpa

Tokom trajanja Joga Nidre naše telo i um su u stanju potpune opuštenosti. U stanju potpune opuštenosti prijemčivost uma je znatno veća. Suprotno tome, u budnom i aktivnom stanju, kada je svesnost povezana sa čulima, prijemčivost uma je manja.

Takođe, naš um je sklon analizi, što znači da u aktivnom stanju um ne prihvata sve, već neki sadržaj odbija. U stanju potpune opuštenosti um je oslobođen analize i znatno prijemčiviji za odluku koju treba posaditi u njemu.

Sankalpa ili seme je afirmativna odnosno pozitivna rečenica kojom želite da popravite neki aspekt svoje ličnosti ili kojom želite da uspostavite korisnu naviku. Sankalpu treba pažljivo izabrati tako da su reči u njoj jasne i precizne, da bi na taj način što lakše prodrli u podsvesni um. Treba izabrati samo jednu sankalpu i ne treba je menjati. Neki univerzalni primeri sankalpe bi bili sledeći:

 • Postići ću potpuno zdravlje.
 • Biću svesniji i efikasniji.
 • Biću uspešan u svemu što preduzimam.

Sankalpa se obično ponavlja u sebi na početku i na kraju vežbe. Treba je ponavljati sa osećanjem i verovanjem da će se ona zaista i ostvariti. Naravno, rezultate ne treba očekivati preko noći, već treba biti uporan sa izvođenjem vežbe. Rezultat zavisi pre svega od naše iskrenosti i intenziteta želje da zaista ostvarimo cilj naše sankalpe.

Primena Joga Nidre

Već smo rekli da Joga Nidra daje odlične rezultate u pogledu opuštanja, relaksacije i obnavljanja celokupnog psihofizičkog stanja naše ličnosti. Verovatno najznačajniji problem današnjeg sveta je sveukupna napetost tela i uma. Oslobađanjem od napetosti, mi dobijamo mnogo jasniji pogled na sopstvenu ličnost i na naše celokupno okruženje. Tada znatno lakše uspevamo da kontrolišemo svoje emocije, želje, životne probleme. Sa određenim promenama Joga Nidra se koristi i u psihoterapiji, recimo u obliku Autogenog treninga doktora Šulca.

Važna primena Joga Nidre bi mogla biti u procesu učenja. U stanju povećane prijemčivosti uma koji se održava tokom Joga Nidre, može se mnogo efikasnije učiti. Tako se na primer efikasno mogu učiti strani jezici. Sam Svami Satjananda je opisao eksperiment sa dečakom kome je tokom dve godine dok je spavao recitovao Upanišade, Bibliju, Kuran i učio ga engleski, hindu, sanskrit. Taj dečak danas govori 11 jezika, a nikada nije pohađao školu.

Uspostavljanje korisnih navika, kao i psihološka priprema sportista i vojnika, bi predstavljali još jednu primenu Joga Nidre. Mi smo svesni naših loših navika i želimo da ih promenimo. Zbog toga često donosimo odluke na intelektualnom nivou koje trebaju ili da neutrališu lošu naviku ili da uspostave novu. Međutim, najčešće u jednom trenutku odustajemo od naših težnji. Razlog je što su stare navike i obrasci ponašanja skriveni duboko u našoj podsvesti i svesni um im ne može prići. Međutim, u stanju potpune opuštenosti mnogo je lakše posaditi seme promene, odnosno Sankalpu, koja će, ako se redovno ponavlja, postati deo našeg bića.

Na kraju, rad na sebi, odnosno traganje za odgovorima na pitanja ko smo mi, zašto smo ovde i kuda idemo, postaje mnogo lakše kada imamo smiren um, bez haotičnih misli, koji ne oscilira intenzivno između ekstremnih osećanja. Joga Nidra je tehnika koja nam pomaže da jasnije sagledamo sebe, svoje postupke i ponašanje i postanemo harmonični sa našim okruženjem.

A sada, zauzmite položaj Šavasane i pripremite se za Joga Nidru 🙂 …

*Tokom pisanja ovog teksta korišćen je materijal sa Kursa za Obuku Joga Instruktora Vidya Yoga škole Dragana Lončara, kao i knjiga Joga Nidra autora Svami Satjananda Sarasvati koju je prevela Dr. Dušica Lećić – Toševski.