Yoga Journal, verovatno najpoznatiji Joga portal na svetu, i Yoga Alliance, američka profesionalna organizacija koja predstavlja Joga instruktore, Joga studije i škole, objavili su nedavno rezultate istraživanja trenutnog stanja Joge u Americi (Yoga in America 2016).

Slično istraživanje sprovedeno je i 2012. kao i 2008. godine, pa je ovo bila idealna prilika da se uoče trendovi i procene buduća dešavanja u Joga svetu u Americi, a verovatno i u ostatku sveta.

Istraživanje je podeljeno u 4 dela koji obrađuju percepciju Joge u Americi, redovne Joga vežbače, Joga instruktore i Joga studije.

U ovom tekstu ću izneti najzanimljivije rezultate istraživanja. Ko želi više detalja, klikom na ovaj link može doći do originalnog dokumenta.

Ukratko o perspektivi Joge u Americi

Za one koji žure i nemaju vremena da se udubljuju u ovo istraživanje slede generalni zaključci o Jogi u Americi:

 • Popularnost Joge u Americi i dalje raste i to ozbiljnim tempom. Broj ljudi koji su vežbali Jogu u 2016. godini je preko 36 milona, naspram 20.4 miliona u 2012. godini i 15.8 miliona u 2008. godini
 • Joga je namenjena svima. Broj muškaraca kao i broj starijih osoba koje vežbaju Jogu je veći nego ikada. U 2016. godini više od 10 miliona muškaraca je vežbalo Jogu naspram 4 miliona 2012. godine. U istom periodu broj ljudi starijih od 55 godina koji vežbaju Jogu je porastao sa 4 miliona na 14 miliona
 • Joga je ozbiljan biznis koji pomaže ekonomiju. U 2015. godini na Joga časove, odeću, prostirke, rekvizite je potrošeno 16 milijardi dolara, naspram 10 milijardi dolara koliko je potrošeno 2012. godine
 • Joga je privlačna Amerikancima. Oko 34% Amerikanaca (80 miliona ljudi) izražava želju da vežba Jogu u narednih 12 meseci. Glavni motivatori su popravljanje fleksibilnosti, redukcija stresa kao i poboljšanje opšteg mentalno fizičkog stanja

Šta Amerikanci misle o Jogi?

Joga je vrlo popularna u Americi i njena popularnost i dalje raste. Geografski gledano popularnost Joge je najveća na istočnoj i zapadnoj obali, dok je u unutrašnjosti nešto manja. Istraživanje kaže još i da:

 • 9 od 10 Amerikanaca je čulo za Jogu, što je znatno bolje u odnosu na 2012. godinu kada je svega 7 od 10 Amerikanaca čulo za Jogu
 • 75% Amerikanaca se slaže da je Joga dobra za njih
 • Kao najizraženije pozitivne strane Joge ističu se zadovoljstvo koje dolazi od samog vežbanja Joge, njen uticaj na zdravlje i njen uticaj na smanjivanje stresa
 • Ljudi koji vežbaju Jogu su daleko aktivniji u praktikovanju još nekog vida fizičke aktivnosti od ostatka populacije
 • Ljudi koji vežbaju Jogu imaju pozitivniju percepciju sebe samih (izjavljuju da imaju dobar balans, osećaj bistrog uma, osećaju se fizički snažnim, itd.)
 • Joga je široko prihvaćena kao pozitivna aktivnost za fizičko i mentalno zdravlje

A šta kažu Joga vežbači?

U grupu Joga vežbača u ovom istraživanju spadaju svi oni koji su vežbali Jogu u poslednjih 6 meseci, ali koji nisu Joga instruktori. Zanimljivi rezultati istraživanja iz ove grupe:

 • 72% vežbača su žene, dok muškaraca na Jogi ima 28%
 • Raspodela vežbača po starosnim grupama (od 18 do 65+ godina) je prilično ujednačena, što dokazuje da je Joga namenjena svima (naravno, nije svaka vrsta Joge namenjena svima)
 • 74% vežbača vežba Jogu manje od 5 godina, dok se 98% vežbača izjašnjava kao vežbači početnog ili srednjeg nivoa
 • 59% vežbača praktikuje Jogu više od jedanput nedeljno. 31% vežbača vežba Jogu od 2 do 4 puta nedeljno
 • Najvažniji motivatori za početak praktikovanja Joge su fleksibilnost, smanjenje stresa, opšti osećaj fitnesa i poboljšanje zdravlja
 • Joga biznis u Americi u 2016. godini se procenjuje na preko 16 milijardi dolara (obuhvata Joga časove, odeću, opremu, itd.)

Gde su tu Joga instruktori?

Škole i kursevi za Joga instruktore su ekstremno popularni u Americi. Trenutno je broj ljudi koji pohađaju kurseve za Joga instruktore duplo veći od broja aktivnih Joga instruktora. Još neke činjenice o Joga instruktorima:

 • 44% Joga instruktora vežba Jogu 2 do 4 puta nedeljno, dok 39% Joga instruktora vežba Jogu 5 ili više puta nedeljno
 • Više od polovine aktivnih Joga instruktora podučava duže od 5 godina
 • 67% Joga instruktora podučava manje od 5 sati nedeljno. Mali procenat Joga instruktora podučava puno radno vreme
 • Za svega 29% Joga instruktora je podučavanje Joge primarni izvor prihoda
 • Za razliku od Joga vežbača, kod Joga instruktora je procenat muškaraca (48%) gotovo jednak procentu žena (52%). Kao što smo već  naveli, ta disproporcija među polovima se smanjuje i u grupi Joga vežbača
 • Facebook i Instagram su vodeće društvene mreže koje Joga učitelji koriste za komunikaciju sa vežbačima

Kako prolaze Joga studiji?

Istraživanje se pre svega koncentrisalo na Joga studije, a u daleko manjoj meri su obuhvaćeni fitnes centri. Bez obzira na to, rezultati istraživanja u ovoj grupi su vrlo zanimljivi:

 • Većina Joga studija u Americi veruje da Joga ide u dubrom pravcu. Oni koji su suprotnog mišljenja navode da se Joga u Americi sve više okreće ka fitnesu, a manje ka duhovnosti i tradiciji
 • 65% Joga studija radi već 6 ili više godina. Prostor 62% studija se koristi isključivo za vežbanje Joge, dok 38% studija prostor deli sa nekom drugom aktivnošću
 • 49% Joga studija poseti više od 100 vežbača tokom jedne nedelje, dok 11% studija ima između 200 i 500 vežbača nedeljno. Više od polovine studija ima više od 15 časova nedeljno u ponudi
 • Polovina studija ima više od 5 Joga instruktora
 • Većina Joga studija ostvaruje dodatni prihod iz izvora kao što su drugi wellness programi, prodaja Joga odeće, prostirki i rekvizita, kao i iznajmljivanjem prostora za druge aktivnosti
 • Cena jednog časa Joge se u velikoj većini studija (84%) kreće u opsegu od 10 do 25 dolara

Uzimajući u obzir činjenicu da većina onog što je popularno u Americi, pre ili kasnije stigne i do ostatka sveta, mislim da se može očekivati da ovaj talas u nekom trenutku zapljusne i Srbiju.

Šta vi mislite? Da li imate neki komentar na rezultate istraživanja? Da li je ovo istraživanje promenilo vašu percepciju Joge? Da li planirate da u sledećih par meseci počnete da vežbate Jogu i, ako planirate, koji su vaši razlozi za to?