U dosadašnjim tekstovima na našem blogu trudili smo se da jednostavnim rečnikom približimo Jogu ljudima koji je nikada nisu vežbali i da otklonimo, ili bar ublažimo, neke predrasude o Jogi. Na časovima u našem studiju izvodimo asane, vežbamo tehnike disanja i opuštamo telo i um uz vođenu relaksaciju. To su sve tehnike čije su dobrobiti naučno i medicinski dokazane što je dalo značajan doprinos velikoj popularnosti Joge na Zapadu.

Međutim, jedan od aspekata koji može zbuniti nove vežbače je trenutak na početku i kraju časa kada tri puta poluglasno izgovorimo mantru OM i kažemo Namaste. Ovaj tekst će pokušati da ukratko i jednostavno objasni njihovo značenje kao i da opiše kako ih pravilno izvoditi.

Namaste

Namaste predstavlja tradicionalni, uobičajeni pozdrav u trenutku kada se ljudi sretnu ili kada se rastaju. Sama reč Namaste u sebi sadrži tri reči čije je značenje sledeće: Nama – klanjati se, as – ja i te – ti. U bukvalnom prevodu to bi značilo „klanjam se tebi“. To je, dakle, izraz posebno dubokog poštovanja.

Izvodi se tako što sklopimo ruke u molitveni položaj, dlanovi su spojeni, prsti okrenuti na gore sa palčevima blizu grudi (u jogi se ovakav položaj zove Anjali Mudra). Glavu postavimo u blagi naklon, odnosno bradu malo spustimo ka grudnoj kosti, zatvorimo oči i izgovorimo Namaste. Isti ovaj pozdrav se može izvoditi i nemo, bez izgovaranja Namaste i tada zadržava isto značenje.

Više duhovno ili spiritualno tumačenje reči Namaste bi moglo biti „klanjam se božanskom u tebi“. Smisao je da božanski deo u jednoj osobi prepoznaje božanski deo u drugoj osobi. Kroz pozdrav Namaste prepoznaje se dualnost koja je oduvek postojala u nama i u svetu, ali i želja sa naše strane da se te dve strane ujedine, što vodi ka ne dualnom stanju, odnosno stanju jedinstva.

Šta je to Mantra?

Mantra je zvuk, vibracija, može biti dužine jednog sloga ili sastavljena od više reči. Neke mantre imaju značenje, dok su druge bez značenja. Mantra se ponavlja veliki broj puta, i to ponavljanje može biti glasno, a može se ponavljati i u sebi. Sama reč mantra potiče od dve reči: manas što znači um i trayate što se prevodi kao izbaviti. Dakle, mantru ponavljamo da bi smirili um i da bi ga pročistili od unutrašnjeg dijaloga i uznemirujućih, negativnih misli.

Mantre prvo deluju na um, tako što se njenim ponavljanjem u umu postiže određena vibracija. To vodi ka smirivanju uma, um postaje suptilniji i bliži svom izvornom, čistom stanju. Pored delovanja na um, mantra ima uticaj i na unutrašnje organe, pa se može koristiti i za isceljivanje. Svaki unutrašnji organ ima određenu prirodnu učestanost vibriranja. Bolest nastaje kao posledica nepravilne vibracije organa, odnosno dolazi do odstupanja od prirodne učestanosti organa. Za svaki organ postoji određena mantra i ona deluje tako da vibraciju organa vraća u prirodni opseg učestanosti kojim on treba da vibrira kada je zdrav.

Mantra OM

Mantra OM je osnovna mantra, to je semena (Bija) mantra, a sam slog OM je osnova svih vedskih mantri. OM predstavlja sveukupnost postojanja, kako matrerijalnog tako i duhovnog. OM je sve ono što je postojalo, što postoji i što će postojati. Smatra se da je OM prvobitni, iskonski zvuk nastanka svemira. Za tu reč, odnosno za taj zvuk znamo jer su ga čuli drevni rišiji u stanju duboke meditacije.

OM se sastoji od tri slova A, U i M, pa se može izgovarati i na taj način ili, češće, uprošćeno kao om. Izgovara se tako što duboko udahnemo, a zatim dugo i polako izdišemo dok poluglasno izgovaramo om. Prilikom izgovaranja dugačkog „O“ ili „AU“ možemo osetiti vibracije u telu, posebno grudnom košu i abdomenu. Sa druge strane, izgovaranje nešto kraćeg „M“ dovodi to toga da snažnu vibraciju osećamo u glavi, odnosno lobanji. Ukoliko se ova mantra izgovara u grupi, treba se truditi da se sopstvena intonacija uskladi sa intonacijom grupe kako bi efekat bio intenzivniji.

Izgovarati ili ne?

Već smo pisali da je izgovaranje mantre OM i pozdrava Namaste deo tradicije. Međutim, ukoliko se pri tome iz bilo kog razloga osećate neprijatno, znajte da to nije obavezno i da se ostavlja na izbor samom vežbaču. Ako pak želimo da izgovorimo mantru OM i pozdrav Namaste, onda to radimo smirenog uma, sa osećanjem poštovanja za ljude oko nas, kao i za samu praksu Joge.